Sspx dating website M4m cam free

Since he is a Protestant, inaakala ko na magkakaroon ng reference yung talk niya sa Catholic teachings about Mary tapos saka niya bibirahin. At ang ganda ng mga sinabi niya about Mama Mary in relation to Jesus of course.

Naniniwala ang mga Born Again sa Virgin Birth pero hindi sa Perpetual Virginity. Kasi kung hindi totoo ang Perpetual Virginity, kung nagkaroon ng ibang anak (bukod sa Panginoong Jesus) ang Birheng Maria kay San Jose, magiging kaduda-duda na ang Panginoong Jesus ay ipinaglihi ng Birheng Maria lalang ng Espiritu Santo. Virgin Birth affirms the Divinity of Jesus, not His exemption from Original Sin.

Part 1: Part 2: At para sa kaalaman ng mga hindi Katoliko, hindi itinatanggi ng Simbahang Katoliko na nangailangan ang Mahal na Birheng Maria ng Tagapagligtas at ang Tagapagligtas na ito ay ang Panginoong Jesu-Cristo. The Father blessed Mary more than any other created person “in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places” and chose her “in Christ before the foundation of the world, to be holy and blameless before him in love”. Virgin Birth affirms the Divinity of Christ not His exemption from Original Sin. At dahil siya ay Diyos, he is not only sinless, he is also Holy, Holy, Holy.

Hindi siya talaga mababahiran ng Original Sin because he is God became man. Ang tanong, yung pagkukuhanan niya ng Human Nature (na magiging kaisa ng kanyang Divine Nature) kung exempted ba sa Original Sin o hindi.

Yung iba e galing sa ale na nagtitinda ng kandila sa simbahan, sa mga church worker na nakatambay sa patyo ng simbahan, at sa pipi na dating pulubi na inampon ng pari na tumatambay rin sa patyo ng simbahan.

Mga member sila ng charismatic community sa ICP Marikina. Ikinukwento nila kung paano nila nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa mga simpleng bagay. And through them God is teaching me a lot of things na posibleng hindi ko matututunan sa mga pari o sa lay preachers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sspx dating website”